"Άριστα" στην παρουσίαση της Διατριβής από τον ΙΕΛιαπάκη!

11/12/2016 12:00:00 πμ

O ΙΕΛιαπάκης παρουσίασε την Διατριβή του με θέμα "Η επίδραση της λεπτίνης στην νεοαγγειογένεση και την επιβίωση τυχαίων δερματικών κρημνών. Πειραματική μελέτη σε επίμυες" στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στην Αλεξανδρούπολη και βαθμολογήθηκε με άριστα. Στα πλαίσια της Διατριβής δημοσιεύτηκαν σε Διεθνή περιοδικά οι εργασίες του:

Liapakis IE, Anagnostoulis S, Karayiannakis AJ, Korkolis D, Lambropoulou M, Arnaud E, Simopoulos C. “Recombinant leptin administration improves early angiogenesis in full-thickness skin flaps: an experimental study”. In vivo 2008; 22: 247-252

Liapakis IE, Anagnostoulis S, Karayiannakis AJ, Korkolis D, Lambropoulou M, Matarasso A, Simopoulos C. “Burn wound angiogenesis is increased by exogenously administered recombinant leptin in rats”, Acta Cir Bras 2008; 23(2): 118-124

Liapakis IE, Anagnostoulis S, Karayannakis AJ, Korkolis DP, Lambropoulou M, Anastakis DP, Simopoulos CE. “Exogenously administered leptin increases early incisional wound angiogenesis in an experimental model”, In vivo 2007; 21: 797- 802

Είναι η δεύτερη διατριβή που παρουσιάζει καθώς βραβεύτηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης το 2004 με άριστα για την εργασία του με θέμα «Φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική νεότερων μακρολιδών και κινολονών στη θεραπεία του εμπυήματος σε κονίκλους».
Virtual Tour

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ