Ο Πλαστικός Χειρουργός Ιωάννης Ε Λιαπάκης επιλέχθηκε από το παγκοσμίου κύρους επιστημονικό περιοδικό Journal Clinics in Surgery-Plastic Surgery για να συμμετέχει στο Editorial Board

29/4/2016 12:00:00 πμ

Ο Πλαστικός Χειρουργός Ιωάννης Ε Λιαπάκης επιλέχθηκε από το παγκοσμίου κύρους επιστημονικό περιοδικό Journal Clinics in Surgery-Plastic Surgery, να συμμετέχει στο Editorial Board.

Το Journal Clinics in Surgery-Plastic Surgery είναι ένα καταξιωμένο και έγκυρο περιοδικό στην Πλαστική Χειρουργική και είναι μεγάλη τιμή για κάποιον Ιατρό να ανήκει στις τάξεις του:

Dear Dr. Ioannis E. Liapakis,
Greetings!
I would like to take this opportunity to congratulate you and officially welcome you as an editorial board member of the Journal Clinics in Surgery - Plastic Surgery, after successfully being added onto the Journal’s Editorial Board.
To view your profile, Please go through the URL provided below and let us know if there are any updates or corrections that need to be made:
http://clinicsinsurgery.com/plasticsurgery.php
...........
Best Regards,

Elizabeth Andreano
Editorial Manager
Remedy Publications LLC
820 EL Camino Real
Belmont, CA 94002, USA
Tel: +1-415-690-1011
Email: plasticsurgery@clinicsinsurgery.com
Web: http://www.clinicsinsurgery.com/
Virtual Tour

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ