Κοιλιοπλαστική

Το πρόβλημα

Χαλάρωση στην κοιλιά που εμφανίζεται συνήθως μετά από εγκυμοσύνη, μεγάλη απώλεια βάρους, έλλειψη άσκησης που συμβάλλει στη χαλάρωση των μυών αλλά και λόγω ηλικίας.

H αντιμετώπιση

Η αποκατάσταση της επίπεδης κοιλιάς γίνεται με χειρουργική αφαίρεση του πρόσθιου κοιλιακού τοιχώματος με ταυτόχρονη μετάθεση του ομφαλού προς τα πάνω. Αν έχει προηγηθεί "καισαρική", χρησιμοποιείται η ίδια τομή και δεν δημιουργούνται νέες ουλές στο σώμα. Συνήθως, συνδυάζεται με λιποαναρρόφηση αν υπάρχει τοπικό πάχος ιδιαίτερα στα πλάγια (love hundles) ή πάνω από τον ομφαλό.

Είναι σημαντικό πριν την επέμβαση, ο γιατρός να γνωρίζει την κατάσταση υγείας της ασθενούς, τυχών καρδιολογικά προβλήματα, σακχαρώδη διαβήτη ή άλλα προβλήματα επούλωσης. Λήψη φαρμάκων όπως αντισυλληπτικά πρέπει να διακόπτονται τουλάχιστον 1 μήνα και αντιπηκτικά 7-10 ημέρες πριν την επέμβαση.

Η κοιλιοπλαστική τις περισσότερες φορές απαιτεί γενική αναισθησία, σε ορισμένες όμως περιπτώσεις που δεν χρειάζεται συμπλησίαση των μυών μεταξύ τους και μετάθεση του ομφαλού, μπορεί να  γίνει με τοπική αναισθησία και μέθη παρουσία Aναισθησιολόγου. Η επέμβαση γίνεται σε οργανωμένη Kλινική και απαιτείται παραμονή του ασθενούς τουλάχιστον 1 ημέρα. Σε πολλές περιπτώσεις γίνεται μόνο πλαστική στον ομφαλό με πολύ καλά αποτελέσματα (umbilicoplasty).

Μετεγχειρητικό στάδιο

Μετά την επέμβαση μπορεί να παρουσιασθεί υπαισθησία που υποχωρεί με το χρόνο. Σπανιότερα παρουσιάζονται δυσκοιλιότητα, οίδημα (πρήξιμο), ή αιμάτωμα (συγκέντρωση αίματος κάτω από το δέρμα), ενώ προβλήματα με την επούλωση παρουσιάζονται ιδιαίτερα σε καπνιστές γι'αυτό το κάπνισμα θα πρέπει να αποφεύγεται. Ο πόνος μετά την επέμβαση δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος και συνήθως υποχωρεί με ήπια αναλγητικά όπως Depon ή Ponstan. Οι ασθενείς επιστρέφουν στην καθημερινή τους ζωή μετά από 1 εβδομάδα και στη δουλειά τους μετά από 10 ημέρες.

Τελικό αποτέλεσμα

Το τελικό αποτέλεσμα φαίνεται συνήθως 3-5 μήνες μετά  την επέμβαση. Η ουλή της κοιλιοπλαστικής είναι μόνιμη αλλά δύσκολα φαίνεται καθώς είναι κάτω από το όριο του εσωρούχου.

 

Virtual Tour

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ