Παράλυση Προσωπικού Νεύρου

Η παράλυση του προσωπικού νεύρου μπορεί να οφείλεται σε παράλυση τύπου Bell, τραύμα, όγκους ή συγγενείς καταστάσεις (Moebius). Προκαλεί απώλεια της έκφρασης του προσώπου, δυσλειτουργία της ομιλίας, της μάσησης και της όρασης οδηγώντας συχνά σε κοινωνική απομόνωση.

Η Πλαστική Χειρουργική μπορεί να βοηθήσει με μια σειρά επεμβάσεων ανάλογα με τον ασθενή και το πρόβλημα: σκοπός είναι η προστασία του οφθαλμού και η δημιουργία συμμετρίας στην κίνηση και την ηρεμία.

Δυναμική αποκατάσταση παράλυσης προσώπου, 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 24-27 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα

Virtual Tour

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ