Αφαίρεση κύστης κόκκυγα ενδοσκοπικά

Η EPSiT (Endoscopic Pilonidal Sinus Treatment) είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος για την αφαίρεση κύστεως του κόκκυγα. Γίνεται με τοπική αναισθησία και μέθη: με μια μικρή οπή εισάγεται το ενδοσκόπιο προκειμένου να αναγνωριστεί (με άμεση όραση) η ανατομία της περιοχής και να αφαιρεθούν μαζί με το συρίγγιο οι τρίχες και τα στοιχεία της φλεγμαίνουσας κύστης. 

Δεν υπάρχουν σοβαρές επιπλοκές και ο πόνος είναι μικρός με μικρά ποσοστά υποτροπής.    

Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι άριστο αφού δεν υπάρχουν τομές, οι ασθενείς φεύγουν την ίδια ημέρα και επιστρέφουν στην δουλειά τους σε 4 ημέρες (Meinero P, Mori L, Galoli G. Endoscopic pilonidal sinus treatment (E.P.Si.T.). Tech Coloproctol2014 Apr;18(4):389-92).

Virtual Tour

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ