Έγκαυμα

Τα εγκαύματα είναι συστηματικές βλάβες που καταστρέφουν, ακρωτηριάζουν ή προκαλούν έντονο πόνο. Το εισπνευστικό αποτελεί την κυριότερη αιτία θανάτου από έγκαυμα. Εμφανίζεται συνήθως σε ασθενείς που υπέστησαν έγκαυμα σε κλειστό χώρο όπως σε ένα σπίτι και ακόμη και με την καλύτερη φροντίδα είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσουν.

Μερικού πάχους εγκαύματα δεν θα χρειαστούν συνήθως ιδιαίτερη φροντίδα για να επουλωθούν διότι υπάρχει φυσιολογικός ιστός από κάτω.

Ολικού πάχους επιφανειακά και εν τω βάθει εγκαύματα, συνήθως χρειάζονται «χειρουργικό καθαρισμό» μέχρι υγιών ιστών. Η Πλαστική Χειρουργική χρειάζεται για την αποκατάσταση αυτού του είδους των εγκαυματικών επιφανειών με αυτόλογα, ίσο-άλλο-ξενομοσχεύματα, καλλιέργειες κερατινοκυττάρων, συνθετικά υλικά ή με κρημνούς. Όταν το έγκαυμα συμβαίνει κατά μήκος αρθρώσεων, η επούλωση μπορεί να προκαλέσει περιορισμό της κίνησης και για τον λόγο αυτό επιβάλλεται η χρησιμοποίηση ειδικών ναρθήκων από σιλικόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα (Jobst splints).

Virtual Tour

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ