Μικρωτία

Η Μικρωτία/Ανωτία είναι συγγενείς ανωμαλίες του ωτός που επηρεάζουν εκτός της εμφάνιση, την ακοή και την ψυχολογία του ασθενούς.

Υπάρχουν 3 κυρίως βασικές επιλογές για την θεραπεία της καθεμιά από τις οποίες έχει υπέρ και κατά.

  • Στην αποκατάσταση με Medpor, ένα συνθετικό υλικό χρησιμοποιείται ως σκελετός και καλύπτεται με δέρμα. Γίνεται και με τοπική αναισθησία μετά την ηλικία των 5 και απαιτεί 2-3 επεμβάσεις μέχρι το τελικό αποτέλεσμα.
  • Στην αποκατάσταση με χόνδρο από τα πλευρά, χρησιμοποιείται ιστός από το σώμα για να προσομοιάσει το αυτί που λείπει. Απαιτεί τουλάχιστον 3 επεμβάσεις μετά την ηλικία των 10 για καθεμιά τις οποίες είναι απαραίτητη η παραμονή στην Κλινική για 1-2 ημέρες.
  • Στην αποκατάσταση με σιλικόνη, ένα τεχνητό αυτί χρησιμοποιείται και στηρίζεται στο δέρμα με "κόλλα" ή με ειδικές βίδες. Είναι δύσκολο να προσομοιάσει επακριβώς το χρώμα και χρειάζεται περιοδικές ρυθμίσεις.
Virtual Tour

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ