Λιπόλυση με Laser

Η λιπόλυση με laser είναι μια αποτελεσματική, μη επεμβατική θεραπεία για την αφαίρεση του λίπους και την αντιμετώπιση του τοπικού πάχους. Σε σχέση με την λιποαναρρόφηση, δεν είναι χειρουργείο και χρησιμοποιεί την θερμική ενέργεια του laser προκειμένου να τήξει και να εξαφανίσει το ανεπιθύμντο λίπος.  Δημιουργείται κολλαγένεση και μεταξύ άλλων σύσφιξη στο δέρμα σε περιοχές με μεγάλη χαλάρωση.

Στα  980nm που γίνεται η εφαρμογή, διεγείρονται τα λιποκύτταρα και τα μεσεγχυματικά κύτταρα του υποδόριου ιστού, με βάση ένα φαινόμενο που ονομάζεται επιλεκτική φωτοθερμοενεργοποίηση (Selective PhotothermoStimulation ή SPS). Αν μάλιστα η laser lipolysis εφαρμοστεί με λιποαναρρόφηση δίνει εξαιρετική ποιότητα κυττάρων για λιπομεταφορά στο πρόσωπο, τους μαστούς ή τους γλουτούς.

Αν και η laser lipolysis δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει την  λιποαναρρόφηση, προσφέρει στους ασθενείς επιπλέον σύσφιξη πιο ατραυματικά με ταχύτερη ανάρρωση.

Virtual Tour

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ