Ο Πλαστικός Χειρουργός Ιωάννης Ε Λιαπάκης επιλέχθηκε από το παγκοσμίου κύρους επιστημονικό περιοδικό “Οpthalmic Plastic and Reconstructive Surgery” για να συμμετέχει ως “Reviewer”

3/9/2015 12:00:00 πμ

Ο Πλαστικός Χειρουργός Ιωάννης Ε Λιαπάκης επιλέχθηκε από το παγκοσμίου κύρους επιστημονικό περιοδικό “Opthalmic Plastic and Reconstructive Surgery”, να συμμετέχει ως “Reviewer” για την επιλογή των κατάλληλων προς δημοσίευση επιστημονικών άρθρων που υποβάλλονται από τους ανά τον κόσμο Oφθαλμιάτρους και Πλαστικούς Χειρουργούς.
Το “Opthalmic Plastic and Reconstructive Surgery” είναι από τα πιο καταξιωμένα και έγκυρα παγκοσμίως περιοδικά στην Οφθαλμολογία:

From: OPRS <em@editorialmanager.com>
Subject: Thank you for the review of OPRS-D-15-……
To: "Ioannis Liapakis"
Date: Thursday, September 3, 2015, 11:52 AM Dear Dr. Liapakis:

Thank you for your thoughtful review of OPRS-D-15-…...,entitled Transconjunctival Fat Reposition with Septal Reset for ……….., for Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery. Confidential reviews by experts such as yourself are essential to ensure accurate, fair appraisals of submitted papers, and your comments contribute greatly to the manuscript's final disposition.
Again, please accept my gratitude for your participation in the scientific review process and for your support of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery.

Sincerely,
Jonathan Dutton, MD, PhD
Editor
Virtual Tour

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ