Ο Ιωάννης E Λιαπάκης συμμετείχε στο triennial multidisciplinary Masters’ Symposium on Blepharoplasty and Upper Facial Rejuvenation που πραγματοποιήθηκε στo Σύδνεϋ της Αυστραλίας

21/9/2014 12:00:00 πμ

Ο Ιωάννης E Λιαπάκης συμμετείχε στο 2ο triennial multidisciplinary Masters’ Symposium on Blepharoplasty and Upper Facial Rejuvenation που πραγματοποιήθηκε στo Σύδνεϋ της Αυστραλίας από τις 19 μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2014:http://blepharoplastyaustralia.org/ 


Πολλά και ενδιαφέροντα θέματα συζητήθηκαν κατά την διάρκεια των συνάντησης όπως η θεραπεία κοκκιωμάτων στο πρόσωπο με 5FU και τραμικινολόνη, κάτω βλεφαροπλαστική χωρίς τομές, eyebrow lift ενδοσκοπικό και όχι, διόρθωση βλεφαρόπτωσης με εμπρόσθια και οπίσθια προσπέλαση, κτλ.
Virtual Tour