Ο Ιωάννης E Λιαπάκης MD, PhD, κατόπιν εξετάσεων βραβεύτηκε με το δίπλωμα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής

27/11/2010 12:00:00 πμ

Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

Ο Ιωάννης E Λιαπάκης MD, PhD,  κατόπιν εξετάσεων βραβεύτηκε με το δίπλωμα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (EBOPRAS) στην Βέρνη της Ελβετίας.
Virtual Tour