Ο Ιωάννης E Λιαπάκης, MD, PhD, συμμετείχε στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της «Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής» και στο 2ο «Διεθνές Σεμινάριο Αισθητικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής Προσώπου» που πραγματοποιήθηκαν στην Κω από τις 29 Αυγούστου-3 Σεπτεμβρίου 2011

4/9/2011 12:00:00 πμ

Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011

Ο Ιωάννης Λιαπάκης, MD, PhD, συμμετείχε ως πρόεδρος στην Ενότητα Ελεύθερων Ανακοινώσεων «Μικροχειρουργική II» του 9ου Συνεδρίου της «Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής» (HeSPRAS). Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία από τις 29-31 Αυγούστου στην Κω και κατά την διάρκειά του συζητήθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα θέματα:http://www.hespras2011.gr/15/1/greek/15/18/index.htm.

Επίσης συμμετείχε ως ομιλητής με θέμα «Redraping blepharoplasty with midface lift» στο 2ο «Διεθνές Σεμινάριο Αισθητικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής Προσώπου». Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Κω από τις 01 Σεπτεμβρίου-03 Σεπτεμβρίου 2011 και κατά την διάρκεια του συζητήθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα θέματα: http://www.imafr2011.org/1/1/english/1/3/index.htm, όπως η χρησιμοποίηση λίπους για την βελτίωση της ποιότητας του δέρματος, η ανόρθωση προσώπου με εκτεταμένες και μη επεμβάσεις, οι θεραπείες βλαστοκύτταρων και οι ενδείξεις τους στην Πλαστική Χειρουργική, κα.
Virtual Tour