Συγγραφή του κεφαλαίου “Hyaluronic acid in modern Cosmetic and Reconstructive Surgery”, στο βιβλίο “Hyaluronic acid for biomedical and pharmaceutical applications

14/5/2015 12:00:00 πμ

Μεγάλη επιτυχία για τον ΙΕΛιαπάκη, MD, PhD, European Boards Certified Plastic Surgeon και τους συνεργάτες του:“Vrentzos NP, Englander M, Paschalis EI”.  Κατόπιν πρόσκλησης, έγινε η συγγραφή του κεφαλαίου “Hyaluronic acid in modern Cosmetic and Reconstructive Surgery”, στο βιβλίο “Hyaluronic acid for biomedical and pharmaceutical applications” Editor: Collins MN, Smithers Information LTD 2014; 137-148. 
Virtual Tour

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ