Ο Ιωάννης E Λιαπάκης συμμετείχε στο “ISAPS Course Myconos 2016”

21/6/2016 12:00:00 πμ

Ο Ιωάννης E Λιαπάκης συμμετείχε στο “ISAPS Course Mykonos 2016” που πραγματοποιήθηκε στην Μύκονο από τις 02 Ιουνίου-04 Ιουνίου 2016. Ο Ιωάννης E Λιαπάκης συμμετείχε στην οργάνωση Συνεδρίου που έγινε υπό την αιγίδα της “Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής” και ήταν μάλιστα Πρόεδρος της τράπεζας "Rhinoplasty" . Κατά την διάρκεια του συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο “Royal Myconian Resort”, συζητήθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, όπως αυξητική γλουτών με λίπος, κοιλιοπλαστική χωρίς παροχετεύσεις, mini face lift, αύξηση της επιβίωσης του λίπους στο lipofiling: www.mykonosisaps2016.org/en/
Virtual Tour

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ