Ο Ιωάννης E Λιαπάκης συμμετείχε στο 11o Πανελλήνιο Συνέδριο της “Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής

10/11/2015 12:00:00 πμ

Ο Ιωάννης E Λιαπάκης συμμετείχε στο 11o Πανελλήνιο Συνέδριο της “Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής: που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλλονίκη Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2015 Ο Ιωάννης E Λιαπάκης συμμετείχε στην οργάνωση του 11oυ Πανελληνίου Συνεδρίου της “Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής” και ήταν μάλιστα Πρόεδρος της τράπεζας "Abdominoplasty A to Z." from Dr. Onelio Garcia (επισυνάπτεται η ευχαριστία επιστολή). Κατά την διάρκεια του συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο “Makedonia Palace”, στην Θεσσαλλονίκη από τις 05 Νοεμβρίου-07 Νοεμβρίου 2015: http://hesprascongress.gr/en/ συζητήθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, όπως νέες τεχνικές κοιλιοπλαστικής και λιποαναρρόφησης με ταχεία ανάρρωση, face lift και μεταφορά λίπους κτλ
Virtual Tour

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ