Ο Ιωάννης E Λιαπάκης, MD, PhD, συμμετείχε στο “ProSatellite Course to CATFAS V” και στο “CATFAS V” που πραγματοποιήθηκαν στην Γάνδη του Βελγίου από τις 03-06 Σεπτεμβρίου 2015

7/9/2015 12:00:00 πμ

Ο Ιωάννης Ε Λιαπάκης, MD, PhD, συμμετείχε στο “ProSatellite Course to CATFAS V” και στο “CATFAS V” που πραγματοποιήθηκαν στην Γάνδη του Βελγίου από τις 03-06 Σεπτεμβρίου 2015, κάτω από την αιγίδα της “Intrenational Society of  Aesthetic Plastic Surgery”, της “European Association of Societies of Aesthetic Plastic Surgery ”, της “Royal Belgian Society for Plastic Surgery”, της “European Academy of Facial Plastic Surgery” και της “European Association of Plastic Surgeons”:

http://www.coupureseminars.com/pre-satellite-course
http://www.catfas.be/

Είχε μεγάλη επιτυχία και κατά την διάρκειά του συζητήθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα θέματα όπως: “microBotox” για την διόρθωση της χαλάρωσης γύρω από το στόμα και τον λαιμό, αυξητική στήθους με ενέσεις λίπους, ανόρθωση προσώπου με ράμματα, αποφυγή των επιπλοκών σε επεμβάσεις βλεφαροπλαστικής και facelift, κά.
Virtual Tour

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ