Συγγενείς Ανωμαλίες

Η Πλαστική Χειρουργική βοηθά στην επανόρθωση συγγενών ανωμαλιών. Μια συχνή τέτοια βλάβη είναι η σχιστία στο χείλος και την υπερώα. Η συχνότητα αυτών των διαταραχών είναι περίπου 1/1000 νέες γεννήσεις. Η σχιστία στο χείλος αποκαθίσταται στους 3 πρώτους μήνες. Στην υπερωιοσχιστία συνυπάρχει συνήθως και φαρυγγουπερωια ανεπάρκεια με διαταραχές στο λόγο και αποκαθίσταται συνήθως στους 12 πρώτους μήνες.

Η πιο συχνή συγγενής ανωμαλία των χεριών είναι η συνδακτυλία. Σε αυτού του είδους την διαταραχή 2 ή περισσότερα δάκτυλα είναι κολλημένα. Η αποκατάσταση γίνεται συνήθως στους 12 πρώτους μήνες. Άλλο ένα συχνό πρόβλημα είναι η αναπαραγωγή του αντίχειρα: ένα μωρό έχει 2 αντίχειρες αντί για ένα. Η αποκατάσταση γίνεται συνήθως στους 12 πρώτους μήνες.

Πολύ συχνή συγγενής ανωμαλία είναι το αιμαγγείωμα. Η βλάβη αυτή είναι συνήθως κόκκινη και εμφανίζεται οπουδήποτε στο σώμα λίγο μετά την γέννηση. Τα περισσότερα από αυτά μεγαλώνουν γρήγορα τον πρώτο χρόνο της ζωής, αλλά εξαφανίζονται από μόνα τους μέχρι τα 5-8 χρόνια. Ο Πλαστικός Χειρουργός πρέπει να βρίσκεται ένα βήμα πίσω από τον Ακτινολόγο και η θεραπεία είναι η παρακολούθηση. Δεν χρειάζονται χειρουργική επέμβαση παρά μόνον όταν αιμορραγούν και πιέζουν ευγενή όργανα πχ τα μάτια.

Τέλος υπάρχουν και άλλες συγγενείς ανωμαλίες που χρειάζονται την βοήθεια του Πλαστικού Χειρουργού όπως είναι κρανιοσυνοστώσεις και άλλες κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες, συγγενείς μεγαλοκυτταρικοί σπίλοι κτλ.

*Οι παραπάνω φωτογραφίες είναι από το αρχείο του Jackson IT.

Virtual Tour

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ