Πόνος στην μέση

Ο πόνος στην μέση και τις αρθρώσεις μπορεί να προκαλέσει χρόνιο άλγος και αναπηρία. Οφείλονται σε εκφυλιστικές αλλοιώσεις στις αρθρώσεις και την σπονδυλική στήλη που οδηγούν σε φλεγμονή, νευροπάθεια και αστάθεια στην κίνση. Οι χειρουργικές θεραπείες μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση από τον πόνο σε κάποιους ασθενείς, αλλά η αποτελεσματικότητα τους ποικίλλει και μπορεί να μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.
Η τοπική εφαρμογή βλαστοκυττάρων που προέρχονται από λιπώδη ιστό (ADSC) με πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP) έχουν σίγουρα αναγεννητικές ιδιότητες (StemCellsClonin 2022 Nov 4;15:67-76 και JTissueEngRegen2022 Oct;16(10):900-912). Μπορούν να διαχειριστούν και να ανακουφίσουν τον πόνο. Είναι μια πολλά υποσχόμενη θεραπεία, καθώς είναι ασφαλής και αποτελεσματική με πολύ σύντομη περίοδο αποκατάστασης (https://www.myplasticsurgery.gr/beauty-lab/regenerative-medicine/stem-cells-therapy/).

Virtual Tour

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ