Ραδιοσυχνότητες

Η εστιασμένη ενέργεια των ραδιοσυχνοτήτων (franctional radiofrequencies with microneedles) μέσω της εφαρμογής μκροβελόνων στην επιδερμίδα (micro-needles) βοηθά στην σύσφιξη και την αναγέννηση του δέρματος

Πόσο καιρό διαρκεί μια θεραπεία; 20-30 λεπτά

Πονάει η θεραπεία; Μπορεί να χρειαστεί αναισθητική κρέμα 20-30λεπτά πριν, αλλά γενικά είναι καλά ανεκτή

Τί παρατηρείται μετά την θεραπεία? Μπορεί να εμφανιστεί παροδικό ερύθημα για 3-4 ώρες αρχικά που εξαφανίζεται μετά

Ποιο είναι το προτεινόμενο θεραπευτικό σχήμα; Το τυπικό διάστημα μεταξύ των συνεδριών είναι μία φορά κάθε 3-4 εβδομάδες.

Οι περισσότεροι ασθενείς βλέπουν εξαιρετικά αποτελέσματα ήδη μετά από 2-4 θεραπείες

Virtual Tour

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ