Συμπεράσματα

Η απλούστερη μέθοδος αποκατάστασης του μαστού είναι και η καλύτερη. Η προσπάθεια του Πλαστικού Χειρουργού είναι η δημιουργία ενός μαστού κατά το δυνατόν όμοιου και συμμετρικού με τον υγιή.

Ανεξάρτητα την μέθοδο αποκατάστασης, θα πρέπει να υπάρχει συνδυασμός τέχνης και επιστήμης, επιμονής και υπομονής από την ασθενή για να επιτευχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

(Τα παραπάνω περιστατικά και οι φωτογραφίες ελήφθησαν σε συνεργασία με το Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής του ΑΟΓΝ 'Άγιος Σάββας»)

Virtual Tour

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ