Προεγχειρητικός Σχεδιασμός

Η επιτυχής αποκατάσταση του μαστού εξαρτάται από την καλή συνεργασία του Χειρουργού Μαστού, Πλαστικού Χειρουργού, Ογκολόγου, Ακτινοθεραπευτή και της ασθενούς. Ο Πλαστικός Χειρουργός θα συζητήσει με τον Χειρουργό Μαστού και την υπόλοιπη ομάδα, την χειρουργική μέθοδο, την ποσότητα του δέρματος που θα αφαιρεθεί, τη μετεγχειρητική θεραπεία  (ακτινοβολία ή χημειοθεραπεία), καθώς και τον χρόνο της αποκατάστασης (άμεση η απώτερη).

Η ασθενής θα ενημερωθεί για τη δυνατότητα και τους τρόπους αποκατάστασης, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μεθόδου, τις πιθανές επιπλοκές και την πιθανότητα μικροεπεμβάσεων που θα χρειασθούν.

Η ασθενής πρέπει να ξέρει ότι ο μαστός της δεν θα είναι όμοιος με τον προηγούμενο, αλλά θα την απαλλάξει από τα αίτια του άγχους που της προκαλεί η απώλειά του.

Virtual Tour

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ