Κριτήρια Αποκατάστασης του Μαστού

Απόλυτα αρνητικά κριτήρια για την αποκατάσταση του μαστού είναι τα εξής:

  • Νόσος σταδίου ΙΙΙ και IV
  • Ασθενείς με τοπική υποτροπή της νόσου
  • Φλεγμονώδης καρκίνος
  • Κακή γενική κατάσταση της ασθενούς
Virtual Tour

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ