Χρόνος Αποκατάστασης

α. Άμεση Aποκατάσταση

Πλεονεκτήματα

  • Απαλλάσσει την ασθενή από το άγχος της απώλειας του στήθους της
  • Απαλλάσσει την ασθενή από μια επιπλέον επέμβαση

Μειονεκτήματα

  • Περισσότερες επιπλοκές σε σχέση με τη απώτερη αποκατάσταση
  • Καθυστέρηση της πιθανής μετεγχειρητικής ακτινοθεραπείας

β. Απώτερη Αποκατάσταση

Πλεονεκτήματα

  • Συνειδητοποίηση από την ασθενή της απώλειας του μαστού και καλύτερη εκτίμηση της μεθόδου εξομοίωσης του υγιούς μαστού
  • Λιγότερες επιπλοκές σε σχέση με την άμεση αποκατάσταση (καλύτερη αγγείωση και ποιότητα του δέρματος, υποχώρηση των αιματωμάτων κλπ)

Μειονεκτήματα

  • Επιπλέον ένα χειρουργείο σε σχέση με την άμεση αποκατάσταση
  • Ψυχολογική επιβάρυνση λόγω της απώλειας του μαστού
Virtual Tour

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ