Ανόρθωση Προσώπου (Face Lift)

Η ανόρθωση του προσώπου μπορεί να βελτιώσει την εικόνα στον λαιμό και τις παρειές προκειμένου να επιτευχθεί συμμετρία μετά την παράλυση.

Virtual Tour

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ