Μεταφορές γειτονικών μυών

Μεταφορές γειτονικών μυών (κροταφίτης και μασητήρας) γίνονται συνήθως σε ασθενείς με μόνιμη παράλυση και ατροφία των μυών του προσώπου για την ανύψωση της γωνίας του στόματος κατά την ηρεμία και το χαμόγελο. Σφίξιμο των δοντιών, ενεργοποιεί τους μύες αυτούς με αποτέλεσμα την ανύψωση της γωνίας του στόματος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι μύες αυτοί νευρώνονται από το τρίδυμο και όχι από το προσωπικό νεύρο.

Ο κροταφίτης επιλέγεται συχνά λόγω της φοράς του και δίνει μια προσανατολισμένη κίνηση προς τα άνω. Η μεταφορά του μασητήρα δημιουργεί μια πιο οριζόντια κίνηση στη γωνία του στόματος. Αξιοποιώντας τον κροταφίτη και τον μασητήρα ταυτόχρονα υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ενός πιο φυσιολογικού χαμόγελου αυξημένης ισχύος.

Η μεταφορά του κροταφίτη γίνεται μέσω τομής face lift μπροστά από το αυτί με επέκταση στο τριχωτό της κεφαλής. Στην συνέχεια παρασκευάζεται το κεντρικό τμήμα του μυός και με την περιτονία του συρράπτεται στην γωνία του στόματος. Η περιοχή του κροταφικού οστού που «αδειάζει» με την μεταφορά του μυός μπορεί να γεμίσει με λίπος ή συνθετικά εμφυτεύματα.

Η μεταφορά του μασητήρα γίνεται μέσω μιας τομής κατά μήκος της κάτω γνάθου. Το πρόσθιο ήμισυ του μυός απελευθερώνεται από την κάτω γνάθο και συρράπτεται στην γωνία του στόματος. Η διατήρηση του οπίσθιου τμήματος του μυός εμποδίζει δημιουργία κενού στην γωνία της κάτω γνάθου.

Και στις δύο περιπτώσεις, γίνεται σκόπιμα υπερδιόρθωση της γωνίας του στόματος και η συμμετρία του προσώπου αποκαθίσταται σταδιακά μετά την 3η μετεγχειρητική εβδομάδα.

Η διάρκεια της νοσηλείας κυμαίνεται από 24 έως 72 ώρες και οι ασθενείς είναι σε δίαιτα με μαλακές τροφές για 4 εβδομάδες μετά την επέμβαση.

Virtual Tour

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ