Εκτομή μυών

Η εκτομή μυών και η μείωση της λειτουργικότητας τους είναι μια σχετικά απλή αλλά αποτελεσματική μέθοδος για τη βελτίωση της συμμετρίας του προσώπου και την επίτευξη ένα καλού αποτελέσματος ιδιαίτερα στο κάτω χείλος.

Ο επιχείλιος της κάτω γνάθου είναι ο κλάδος προσωπικού νεύρου που είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των μυών του κάτω χείλους. Μερικές φορές σε συγγενείς καταστάσεις λείπει ή τραυματίζεται κατά την διάρκεια αισθητικών ή άλλων ογκολογικών επεμβάσεων. Τότε η φυσιολογική πλευρά του προσώπου μπορεί να γίνει υπερκινητική και η επιλεκτική εξασθένιση των μυών της μπορεί να συμβάλει στην αποκατάσταση της συμμετρίας. Παράλληλα, η βράχυνση και η συρραφή των μυών της πάσχουσας πλευράς μπορεί να βοηθήσει στην περαιτέρω ενίσχυση της συμμετρίας.  

Τεχνική

Η συμμετρία μπορεί να επιτευχθεί προσωρινά με τοπική αναισθησία ή με Botox: με ξυλοκαϊνη διαρκεί 1-2 ώρες και με ενέσεις Botox 3-6 μήνες.

Αν ο/η ασθενής είναι ικανοποιημένος/η με τη βελτίωση της συμμετρίας με την τοπική αναισθησία ή το Botox τότε το αποτέλεσμα μπορεί να γίνει μόνιμο με εκτομή των αντίστοιχων μυών.

Virtual Tour