Δραστηριότητες

  • Mέλος του Editorial Board στο " Journal Clinics in Surgery-Plastic Surgery" 
  • Reviewer στο "Aesthetic Surgery Journal" 
  • Μέλος της "ISAPS" (International Society of Aesthetic Plastic Surgery)
  • Μέλος της  “LEAP/Surgical Relief Teams © (SRT)” που πραγματοποιεί ανθρωπιστικές αποστολές σε όλο τον κόσμο
  • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μελανώματος
  • Μέλος της "Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής" 
  • Εθελοντής Ιατρός κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, "Αθήνα 2004"
  • Μέλος της "Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος" 
  • Μέλος της "Παγκόσμιας Οργάνωσης Ενώσεων Φοιτητών Ιατρικής" (IFMSA)
Virtual Tour

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ