Δραστηριότητες

 

  • Μέλος της European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery
  • Μέλος της "ΑSPS" (American Society of Plastic Surgeons)
  • Μέλος της  “LEAP/Surgical Relief Teams © (SRT)”/ ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) που πραγματοποιεί ανθρωπιστικές αποστολές σε όλο τον κόσμο
  • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μελανώματος
  • Μέλος της "Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής" 
  • Εθελοντής Ιατρός κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, "Αθήνα 2004"
  • Μέλος της "Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος" 
  • Μέλος της "Παγκόσμιας Οργάνωσης Ενώσεων Φοιτητών Ιατρικής" (IFMSA)
Virtual Tour

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ