Δημοσιεύσεις στην Ελλάδα

  • Κόκκαλης Γ, Λιαπάκης IE, Kάσδαγλης ΓA, Βασιλόπουλος Π. «Bλάβες οφειλόμενες σε εγκαύματα και σε ψύχος και τρόποι αντιμετώπισής τους» 'Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία 2008; 80(1): 10-21
  • Λιαπάκης ΙΕ, Κόκκαλης Γ, Χατζηγιάννης Σ,  Φρακανδρέα Ι, Ηλιόπουλος Ε, Σωτηροπούλου-Λόντου Α, Κρέτσης Β, Αθανασίου Α, Θηβαίος Γ, Ριγανέλης Π, Λουπάτατζη Α, Ζαρκάδας Γ, Σταυριανός Σ. «Δερματοϊνοσάρκωμα Protuberans: Αναφορά δύο περιπτώσεων και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας», Ελληνική Χειρουργική Oγκολογία 2007; 7 (1): 36-40
  • Κόκκαλης Γ, Λιαπάκης ΙΕ, Κορκολής Δ, Ριγανέλης Π, Φειδά Α, Κουτσουμπή Α, Βασιλόπουλος Π. «Κακοήθες ιδραδένωμα: Αναφορά δύο περιπτώσεων και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας», Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία 2007; 79 (1): 50-55
  • Λιαπάκης ΙΕ, Κόκκαλης Γ, Κυριαζόγλου Ι, Λέκκας Δ, Κουτσελίνης Ν, Σταυριανός Σ, Ζαρκάδας Γ, Ριγανέλης Π, Αθανασίου Α, Κρέτσης Β. «Κακοήθες ινώδες ιστιοκύτωμα: παρουσίαση δύο περιστατικών και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας», Ελληνική Χειρουργική Ογκολογία 2006; 6 (3): 120-126
  • Σταυριανός Σ, Λιαπάκης ΙΕ, Ασημομύτης Χ, Κρέτσης Β, Λουπάτατζη Α, Αθανασίου Α, Κατσιλιέρης Ι, Κόκκαλης Γ, Ραπίδης Α. «Βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα της παρωτίδας. Αναφορά περίπτωσης με δυσμενή πορεία», Ελληνική Χειρουργική Ογκολογία 2006; 6 (2): 86-90
Virtual Tour

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ