Σπουδές-Πτυχία

 

14 Μαρ 2017, Διδακτορική διατριβή, με βαθμό «Άριστα» στην Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου της Θράκης με θέμα: "Η επίδραση της λεπτίνης στην νεοαγγειογένεση και την επιβίωση τυχαίων δερματικών κρημνών. Πειραματική μελέτη σε επίμυες"

27 Νοε 2010, Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (European Boards Certified Plastic Surgeon EBoPRAS)

01 Δεκ 2004, Διδακτορική διατριβή, με βαθμό «Άριστα» στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κρήτης με θέμα: «Φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική νεότερων μακρολιδών και κινολονών στη θεραπεία του εμπυήματος σε κονίκλους

19 Μαίου 2008, Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Πλαστικής Χειρουργικής

1993 - 1999, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

1992 - 1993, Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Virtual Tour

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ