Ομιλίες σε Συνέδρια

"External redraping of the fat and eyelift for the correction of the tear trough", 1st Hybrid ISAPS Official Course, Athens 08-10July 2021, Greece

"Secondary rhinoplasty fixations with hyaluronic acid", "Corrective techniques for the tear trough",  "Management of facial telangiectasias with hand cautery", 2d International meeting in Cosmetology and Trichology, Scientific Federation 19-20April 2019 Dubai, UAE 

"Secondary rhinoplasty fixations with hyaluronic acid", Non Invasive techniques for facial rejuvenation ISAPS Symposium, 24November 2018 Athens, Greece

"Corrective techniques for the tear trough", "Correction of the persistent malar bags", 3d World of Beauty, Aesthetic Surgery Update Conference, 13-15Nοεμβρίου 2014, Κουβέιτ

Projection and rotation of the tip during routine rhinoplasty", 8th International Congress of Advanced Rhinoplasty and Facial Plastic Surgery, 22-24Οκτωβρίου 2014, Τεχεράνη, Ιράν

"Management of facial telangiectasias with hand cautery", 9th World Congress of Cosmetic Dermatology, 27-30Ιουνίου 2013, Αθήνα, Ελλάδα

"Secondary rhinoplasty fixations with hyaluronic acid", 10ο IQUAM (International Committee for Quality Assurance, Medical Technologies and Devices in Plastic Surgery) Congress and Consensus Conference, Αθήνα, 01-04Νοεμβρίου 2012, Ελλάδα

"Redraping blepharoplasty and midface lift", 2d International Meeting on Facial Aesthetic and Reconstructive Surgery, Kώς 01-03Σεπτεμβρίου 2012, Ελλάδα

"Recombinant Leptin Administration Improves Early Angiogenesis in Full-thickness Skin Flaps: An Experimental Study", 8th International Conference of Anticancer Research, October17-22 2008, Kos, Greece

«Η τοπική χορήγηση λεπτίνης αυξάνει την αγγειογέννεση σε εγκαύματα», Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών, 15-17Μαρτίου 2007, Αθήνα, Ελλάδα

«Δράσεις ενός ισχυρού παλμικού ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, βραχείας διάρκειας στην επούλωση χειρουργικού τραύματος κατά δεύτερο σκοπό σε επίμυες wistar», Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών, 15-17Μαρτίου 2007, Αθήνα, Ελλάδα

«Πολλαπλό Πρωτοπαθές Μελάνωμα», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μελανώματος, 12-14Ιανουαρίου 2006, Αθήνα, Ελλάδα

«Η σημασία των ενδιάμεσων φρουρών λεμφαδένων στο μελάνωμα», 13o Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, 24-27Νοεμβρίου 2005, Αθήνα, Ελλάδα

«Pharmacokinetics and pharmacodynamics of newer quinolones in the empyema pleural fluid», 100th International Conference of the ATS (American Thoracic Society), 21-26May 2004, Orlando FL USA

«Παθολογία της άθλησης», 7th Conference of the Scientific Association of Greek Medical Students, May 2001, Larissa, Greece

«Μεταπτυχιακή Ιατρική Εκπαίδευση στη Βόρεια Αμερική», 1st Conference of the Association of Greek New Doctors, April 2000, Athens, Greece

Virtual Tour

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ