Διεθνείς Ανακοινώσεις

 • Liapakis IE, Vrentzos NP, Pachalis EI. “Secondary rhinoplasty fixations with hyaluronic acid”, “Redraping of the fat and eyelift for the correction of the tear trough”, “International Cosmetic Congress of the Venus Cosmetic Institute”, 25-27 Aυγούστου 2016, Κάιρο, Αύγυπτος
 • Liapakis IE, Pascalis LI, Vrentzos NP. "Secondary rhinoplasty fixations with hyaluronic acid", 22d European Tissue Repair Society Meeting, 04-05 Οκτωβρίου 2012 , Αθήνα, Ελλάδα
 • Liapakis IE. "Dynamic Reconstruction in Facial Palsy", 27th Panhellenic Congress in Surgery, International Surgical Forum, 24-27 November 2010, Hellenic Surgical Society, Αθήνα, Ελλάδα
 • Saroglou M, Tryfon S, Papalois A, Liapakis IE, Tzatzarakis E, Tsatsakis A, Bouros D. “Penetration of linezolid in experimental pleural empyema model fluid”. ERS Annual Congress 2007, September 15-19/2007, Stockholm, Sweden
 • Saroglou M, Ismailos G, Tryfon S, Papalois A, Liapakis IE, Bouros D. “Penetration of azithromycin in experimental pleural empyema model fluid”. ERS Annual Congress 2007, September 15-19/2007, Stockholm, Sweden
 • Aθανασίου Α, Κρέτσης Β, Σταυριανός Σ, Λουπάτατζη Α, Ριγανέλης Π, Λιαπάκης ΙΕ, Χατζηγιάννης Σ, Κακαβελάκης Γ, Ζαρκάδας Γ, Κόκκαλης Γ. «Μείζονες ογκολογικές επεμβάσεις κάτω άκρου. Χειρουργική θεραπεία και αποκατάσταση», 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2006, 22-26 Νοεμβρίου, Αθήνα, Ελλάδα
 • Liapakis IE, Riganelis P, Zarkadas G, Stavrianos S, Kokkalis G. «The Value of MRI for the diagnosis of silicon implant damage after breast reconstruction or augmentation in Greece», 10ο Συνέδριο ESPRAS 2005 Βιέννη, 30 Αυγούστου-3 Σεπτεμβρίου 2005, Βιέννη, Αυστρία
 • Loupatatzi A, Stavrianos S, Asimomitis Ch, Manousaki A, Athanasiou A, Kretsis V, Liapakis IE, Lagogiannis G, Faratzis G, Valsamis S, Kokkalis G, Rapidis A. «Postoperative complications after surgery and free tissue transfer of tumors in the head and neck region. Results from the study of 70 patients», 10ο Διεθνές Συνέδριο στην Χειρουργική του Στόματος, Κρήτη, 19-24 Απριλίου 2005
 • IE Liapakis, MS Pitiakoudis, EJ Giamarellos-Bourboulis, M Alexiadou, AJ Karayannakis, RW Light, C Simopoulos, D Bouros. «Clarithromycin in the empyema pleural fluid in a new experimental model of empyema», 8th State of the Art, Interdisciplinary Review Course on Thoracic, Critical Care and Emergency Medicine, May 7-9, 2004, Athens, Greece
 • Liapakis IE, Pitiakoudis MS, Karayiannakis AJ, Simopoulos CE, Tsaganos T, Koutoukas P, Bouros DE. «Pharmacokinetics and pharmacodynamics of clarithromycin in the empyema pleural fluid», European Respiratory Society Annual Congress, Glasgow, Scotland, 4-8 September 2004
 • Liapakis IE, Tzatzarakis AM, Pitiakoudis MS, Tsatsakis MN, Karayiannakis AJ, Simopoulos CE, and Bouros DE. «Pharmacokinetics and pharmacodynamics of newer quinolones in the empyema pleural fluid» (oral presentation), 100th International Conference of the ATS, Orlando FL, 21-26 May 2004
 • Kalomenidis I, Hawthorne M, Lane KB, Liapakis IE, Hanley G, Light RW. «Intrapleural injection of Transforming Growth Factor (TGF) beta-3 produces pleurodesis in rabbits», 99th International Conference of the ATS (American Thoracic Society), Seattle Washington, USA, 2003
Virtual Tour

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ