Προϋπηρεσία - Εκπαίδευση

 • Απρίλιος 2008-Σήμερα, Ειδικός Πλαστικός Χειρουργός
 • Ιανουάριος 2009-Μάιος 2009, Μετεκπαίδευση στην Πλαστική Χειρουργική στο "Centre Chirurgical des Princes" με τον καθηγητή Daniel Marchac, Παρίσι, Γαλλία
 • Μάιος 2008 - Oκτώβριος 2008, Μετεκπαίδευση στην Πλαστική Χειρουργική Προσώπου, Dutch Association of Facial Plastic Surgery και British Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Plastic Surgery: MC Erasmus Rotterdam, AZU Hospital Utrecht, Medisch Centrum Scheveningen The Hague, The Netherlands και University Hospital of Gent, Belgium
 • Μάιος 2008, Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Πλαστικής Χειρουργικής
 • Μάρτιος 2004-Απρίλιος 2008,  Ειδικευόμενος Ιατρός στην Κλινική Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής του ΑΟΓΝΑ «Ο Άγιος Σάββας»
 • Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2006, Observer στο Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής του University of Toronto ("Toronto General", "Princess Margaret", 'Mount Sinai", "Toronto Western Hospital", "The Hospital for Sick Kids") και στο Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής του McMaster University, Hamilton, ON, Canada
 • Μάιος - Ιούνιος 2006, Visiting fellow στα τμήματα Πλαστικής Χειρουργικής "New York Eye and Ear Infirmary", "Ear Nose Throat Hospital" και στο Head and Neck Service του "Memorial Sloan Kettering", New York, USA
 • Οκτώβριος  2003 - Ιανουάριος  2004,  Ειδικευόμενος Γενικός Χειρουργός στο «ΚΥ-ΓΝ Σητείας»
 • Μάιος 2003 - Οκτώβριος 2003, Ειδικευόμενος Γενικός Χειρουργός στην «Β΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης»
 • Ιούλιος 2002 - Οκτώβριος 2002,  Μέλος της ερευνητικής ομάδας του Πνευμονολογικού και Χειρουργικού Τμήματος του «Vanderbilt University και Saint Thomas Hospital, Nashville, Tennessee, USA»,  κάτω από την καθοδήγηση του Καθηγητή RW Light
 • Αύγουστος 2001 - Μάρτιος 2003, Ειδικευόμενος Γενικός Χειρουργός στην «Β΄ Χειρουργική Κλινική, 401ΓΣΝΑ»
 • Μάιος 2000-Ιούν 2001 Αγροτικός Ιατρός στην «Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Βενιζέλειο Περιφερειακό, Γενικό Νοσοκομείου Ηρακλείου»
 • Φεβρουάριος 2000 - Μάιος 2000,  Γενικός Ιατρός στο «Βενιζέλειο Περιφερειακό, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου»
Virtual Tour

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ