Υπέρηχος χαμηλής συχνότητας "Cavitation"

O υπέρηχος χαμηλής συχνότητας είναι μια αποτελεσματική θεραπεία στην μείωση του τοπικού πάχους βομβαρδίζοντας τα λιποκκύταρα με ενέργεια και καταστρέφοντας τα, δημιουργώντας το φαινόμενο της "σπηλαιοποίησης" (cavitation).  

Virtual Tour

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ