Ωτοπλαστική

Το πρόβλημα

Τα πεταχτά αυτιά, «αφεστώτα ώτα» όπως ονομάζονται, είναι ένα συνηθισμένο πρόβλημα και οφείλεται σε ποσοστό που αγγίζει το 96%, στην έλλειψη της ανθέλικας στο πτερύγιo.

Είναι ένα κληρονομικό πρόβλημα που αφορά περίπου στο 5% του πληθυσμού και γίνεται αντιληπτό αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού.

Η αντιμετώπιση

Μόνο μια επιτυχημένη πλαστική επέμβαση μπορεί να διορθώσει το σχήμα και το μέγεθος και να συνδυάσει αρμονικά τα αυτιά με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου.

Η ωτοπλαστική συνήθως γίνεται σε ενήλικες και σε παιδιά 5-6 ετών. Ειδικά για τα παιδιά, συνιστάται η διόρθωση να γίνεται πριν την έναρξη της σχολικής ζωής, ώστε να μην δημιουργηθεί  ψυχολογικό τραύμα από τα πειράγματα των συμμαθητών.

Η επέμβαση

Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες τεχνικές που εφαρμόζονται ανάλογα με το πρόβλημα, το πάχος του χόνδρου, που αποτελεί και το «σκελετό» των αυτιών και το μέγεθος της κόγχης του πτερυγίου.

Στις περιπτώσεις απουσίας ανθέλικας προτιμάται η συρραφή με ράμματα που συγκρατούν και διατηρούν την ανθέλικα στη σωστή θέση (Mustarde sutures), ενώ σε μεγάλη κόγχη προτιμότερη είναι η εκτομή χόνδρου ή η καθήλωση του πίσω στο περιόστεο με ράμματα (Furnas sutures). Συνήθως γίνεται συνδυασμός των ανωτέρω τεχνικών (ακόμη και ξύσιμο του χόνδρου μπροστά-scoring), προκειμένου να εξασφαλισθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Οι τομές γίνονται  πίσω από τα αυτιά και τα ράμματα παραμένουν στη θέση τους εφ' όρου ζωής, χωρίς να γίνονται αισθητά από τον ασθενή ή οποιονδήποτε, με γυμνό μάτι.

Η επέμβαση γίνεται σε καλά οργανωμένη Κλινική, συνήθως με τοπική αναισθησία και μέθη.

Μετεγχειρητικό στάδιο

Μετά την επέμβαση  ο/η ασθενής φοράει ειδικό επίδεσμο για 2 ημέρες και μετά γίνονται πλύσεις με αντισηπτικό διάλυμα για μια εβδομάδα. Τα ράμματα στο δέρμα αφαιρούνται μετά από 15 ημέρες. Το οίδημα συνήθως υποχωρεί σε 1 εβδομάδα και στην συνέχεια ο/η ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές του/της δραστηριότητες.

Τελικό αποτέλεσμα

Το αποτέλεσμα είναι μόνιμο, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό πριν την επέμβαση να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το αποτέλεσμα.

Συστολή του χείλους του ωτός, 14ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, 29Οκτ-1Νοεμ 2008, Χανιά

Virtual Tour

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ